Müügitingimused

MÜÜGITINGIMUSED

Viimati uuendatud February 24, 2023


NÕUSOLEK MEIE ÕIGUSLIKE TINGIMUSTEGA


Me oleme EYUI OÜ, tegutseme kaubamärgi HempStop nime all (‘ettevõte’, ‘meie’, ‘me’, või ‘meie oma’) ning oleme registreeritud Eestis aadressil Rohu 4, Jõgeva, Jõgevamaa 48307.


Meie valduses on veebisait https://hempstop.eu (edaspidi ‘Sait’,’Veebisait’), samuti kõik muud seotud tooted ja teenused, mis viitavad nendele õiguslikele tingimustele või on nendega seotud (edaspidi ‘Õiguslikud Tingimused‘) (ühiselt ‘Teenused‘).


Veebisaidi kasutamine on ainult teie vastutusel. Veebisaiti pakutakse “NAGU ON” ja “NAGU SAADAVAL” alusel. Veebisaiti pakutakse ilma otseste või kaudsete garantiideta, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaubandusliku sobivuse, konkreetse eesmärgi saavutamiseks sobivuse, mitte rikkumise või jõudluse tagamise kaudu. Kõik teave ja kirjeldused veebisaidil on ainult informatiivsed ega asenda mingeid nõuandeid, diagnoosi ega sobivat meditsiinilist ravi, kuna neid ei tunnustata tervishoiutöötajate, EFSA või PTA poolt. Meie veebisaidil leitavad tootespetsiifilised väited ei ole mõeldud diagnoosimiseks, raviks, ravimiseks ega ennetamiseks. Kõik toote kirjeldused on ainult informatiivsed ja neid ei ole kinnitanud Euroopa Toiduohutuse Amet (EFSA) ega Põllumajandus- ja Toiduamet (PTA). Kui teil on meditsiinilisi või nahaprobleeme või olete allergiline mõnele HEMPSTOP.EU toodetes kasutatud koostisosale, konsulteerige enne kasutamist oma arsti või dermatoloogiga. HEMPSTOP.EU ei müü toidulisandeid ega toitu. Meie veebisaidil müüdavad tooted on mõeldud ainult laboratoorseks uurimiseks või kogumiseks. Me ei vastuta kõrvaltoimete eest, kui toodet kasutatakse ebasobivalt.

Võite võtta meiega ühendust e-posti teel aadressil contact@hempstop.eu või postiaadressil Võru 10, Tartu, Tartumaa 51010, Eesti.


Needmed moodustavad juriidiliselt siduva lepingu Teie ja EYUI OÜ vahel, sõltumata sellest, kas tegutsete isiklikult või mingi juriidilise isiku nimel (‘Teie’), seoses Teie juurdepääsu ja kasutamisega Teenustele. Olete nõus, et juurdepääsu kaudu Teenustele olete lugenud, mõistnud ja nõustunud olema seotud kõigi nende Tingimustega. JUHUL KUI TE EI NÕUSTU KÕIGI NENDE TINGIMUSTEGA, SIIS ON TEIL SELGELT KEELATUD TEENUSTE KASUTAMINE JA PEATE KOHE KASUTAMISE LÕPETAMA.


Käesolevasse lepingusse on selgesõnaliselt sisse viidud kõik lisatingimused või dokumendid, mis võivad Teenustel aeg-ajalt ilmuda. Jätame endale õiguse oma ainuotsuse kohaselt aeg-ajalt teha muudatusi nendesse Tingimustesse. Anname Teile muudatustest teada, uuendades nende Tingimuste “Viimati uuendatud” kuupäeva ning loobute igasugusest õigusest saada eraldi teadet igast sellisest muudatusest. On Teie vastutus perioodiliselt üle vaadata need Tingimused, et olla kursis uuendustega. Te olete nende muudetud Tingimustega seotud, ning loetakse, et olete teadlik nendest muudatustest ja nõustunud nendega pärast selliste muudetud Tingimuste postitamise kuupäeva jätkates Teenuste kasutamist.


Teenused on mõeldud kasutajatele, kes on vähemalt 18-aastased. Alla 18-aastastele isikutele ei ole lubatud Teenuseid kasutada ega registreeruda.


Soovitame Teil printida koopia nendest Tingimustest enda jaoks säilitamiseks.

SISUKORD

 1. MEIE TEENUSED
 2. INTELEKTUAALSE OMANDI ÕIGUSED
 3. KASUTAJA ESINDUSED
 4. TOOTED
 5. OSTUD JA MAKSED
 6. TAGASTUSPOLIITIKA
 7. KEELATUD TEGEVUSED
 8. KASUTAJAPÕHISED PANUSED
 9. PANUSE LITSENTS
 10. ÜLEVAADETE JUHISED
 11. KOLMANDATE OSAPOOLTE VEEBISAIDID JA SISU
 12. TEENUSE HALDAMINE
 13. PRIVAATSUSPOLIITIKA
 14. TINGIMUSED JA LÕPETAMINE
 15. MUUDATUSED JA KATKEMISED
 16. KOHALDUV ÕIGUS
 17. VAIDLUSTE LAHENDAMINE
 18. PARANDUSED
 19. LOOBUMINE
 20. VASTUTUSE PIIRANGUD
 21. KAHJUHÜVITISUS
 22. KASUTAJAANDMED
 23. ELEKTROONILISED KOMMUNIKATSIOONID, TEHINGUD JA ALLKIRJAD
 24. MUU
 25. KONTAKTEERU MEIEGA

1. MEIE TEENUSED

Teenuste kasutamisel esitatud teave ei ole mõeldud levitamiseks ega kasutamiseks ühegi isiku või ettevõtte poolt mis tahes jurisdiktsioonis või riigis, kus selline levitamine või kasutamine oleks vastuolus seaduse või määrusega või mille tõttu meid tuleks registreerida vastavas jurisdiktsioonis või riigis. Seetõttu kasutavad neid teenuseid teistes asukohtades olevad isikud omaalgatuslikult ja vastutavad täielikult kohalike seaduste järgimise eest, kui kohalikud seadused on kohaldatavad.

2. INTELEKTUAALSE OMANDI ÕIGUSED

Meie intellektuaalomand


Oleme teenuste kõigi intellektuaalomandi õiguste omanik või litsentsiaat, sealhulgas kõigi allikakoodide, andmebaaside, funktsionaalsuse, tarkvara, veebilehe kujunduste, audio-, video-, teksti-, fotode- ja graafika sisus teenustes (kokkuvõtlikult ‘Sisu’) ning kaubamärkide, teenusemärkide ja logode sisus (kokkuvõtlikult ‘Märgid’).


Meie Sisu ja Märgid on kaitstud autoriõiguse ja kaubamärgiseaduste (ja erinevate muude intellektuaalomandi õiguste ja ebaausa konkurentsi seaduste) ning lepingutega Ühendriikides ja kogu maailmas.


Sisu ja Märgid on ette nähtud teie isiklikuks mitteäriliseks kasutamiseks või sisemiseks ärieesmärgiks ainult teenuste kaudu ‘NAGU ON’.


Teie kasutamine meie teenustest


Vastavalt nende õiguslike tingimuste järgimisele, sealhulgas allpool olevale ‘KEELATUD TEGEVUSED’ osale, anname Teile mittetulundusühingu litsentsi, mida ei saa edasi anda ega tagasi võtta, teostamiseks:

 • juurdepääs teenustele; ja
 • allalaadimine või printimine mis tahes osast sisust, millele olete õigesti juurde pääsenud,

ainult Teie isiklikuks, mitteäriliseks kasutamiseks või siseotstarbeks.

Välja arvatud käesolevas osas või mujal meie õiguslikes tingimustes sätestatud juhtudel ei tohi teenuseid ega sisu või märke mingil otstarbel kopeerida, reprodutseerida, koguda, ühendada, avaldada, üles laadida, avalikult näidata, kodeerida, tõlkida, edastada, levitada, müüa, litsentseerida ega muul viisil ära kasutada meie selget eelnevat kirjalikku nõusolekut saamata.


Kui soovite teenuseid, sisu või märke kasutada muul viisil kui käesolevas osas või mujal meie õiguslikes tingimustes sätestatud, esitage oma päring aadressil contact@hempstop.eu. Kui me lubame teil kunagi avaldada, reprodutseerida või avalikult kuvada meie teenuste või sisu mingit osa, peate meid identifitseerima teenuste, sisu või märkide omanikena või litsentsiandjatena ning tagama, et mis tahes autoriõigus või kaubamärgi teatis oleks meie sisu avaldamisel, reprodutseerimisel või kuvamisel nähtav.


Jätame endale õiguse kõigile teenustele, sisule ja märkidele, mida pole Teile selgesõnaliselt antud, tagasi.


Nende intellektuaalomandi õiguste rikkumine on meie õiguslike tingimuste oluline rikkumine ja Teie õigus meie teenuseid kasutada lõppeb kohe.


Teie esitatud ja panustatud sisu


Enne meie teenuste kasutamist lugege hoolikalt läbi see ja jaotis “KEELATUD TEGEVUSED”, et mõista (a) õigusi, mida meile annate, ja (b) kohustusi, mida teil on postitades või üles laadides teenuste kaudu sisu.

Esitused: Saates meile otseselt küsimuse, kommentaari, ettepaneku, idee, tagasiside või muu teabe teenuste kohta (esitused), nõustute meile selliste esituste kõigi intellektuaalomandi õiguste üleandmisega. Nõustute, et me omame seda esitust ja oleme sellele piiramatult kasutamiseks ja levitamiseks õigustatud igal seaduslikul eesmärgil, kaubanduslikul või muul eesmärgil, ilma teile tunnustamise või hüvitiseta.

Panused: Teenused võivad teid kutsuda vestlema, kaasa panustama või osalema ajaveebides, sõnumitahvlites, veebifoorumites ja muudes funktsioonides, mille kaudu võite luua, esitada, postitada, kuvada, edastada, avaldada, levitada või edastada sisu ja materjale meile või teenuste kaudu, sealhulgas, kuid mitte ainult, teksti, kirjalikud, video-, audio-, fotod, muusika, graafika, kommentaarid, arvustused, hinnangud, soovitused, isiklik teave või muu materjal (panused). Iga avalikult postitatud esitust käsitletakse ka panusena.


Saate aru, et panuseid võivad vaadata teiste teenuste kasutajad ja võib-olla ka kolmandate osapoolte veebisaitidel.


Kui postitate panuseid, annate meile litsentsi (kaasa arvatud teie nime, kaubamärkide ja logode kasutamine): postitades mis tahes panuseid, annate meile piiramatu, piiramatult, tagasivõtmatu, igavese, mitteeksklusiivse, ülekantava, tasuta, täielikult makstud, maailmaõiguse ja litsentsi kasutada, kopeerida, reprodutseerida, levitada, müüa, uuesti müüa, avaldada, edastada, säilitada, avalikult esitada, avalikult näidata, ümber kujundada, tõlkida, välja arvata (täielikult või osaliselt) ja kasutada ära teie panuseid (sh teie pilti, nime ja häält) mis tahes eesmärgil, kaubanduslikul, reklaami eesmärgil või muul eesmärgil, et valmistada ette tuletatud töid või lisada oma panused muudesse töödesse ning anda edasi antud litsentsidele alamloa. Meie kasutamine ja levitamine võivad toimuda igas meediaformaadis ja läbi igasuguste meediakanalite.

See litsents hõlmab meie teie nime, ettevõtte nime ja frantsiisinime kasutamist vastavalt kohaldatavale õigusele ning mis tahes kaubamärke, teenusemärke, kaubanime, logosid ja isiklikke ja ärilisi pilte, mille esitate.


Te vastutate selle eest, mida postitate või üles laadite: saates meile panuseid ja/või postitades panuseid mis tahes teenuste osas või tehes panuseid kättesaadavaks teenuste kaudu, linkides oma konto teenuste kaudu mis tahes sotsiaalmeediakontodega, kinnitate, et:

 • olete lugenud ja nõustute meie „KEELATUD TEGEVUSTEGA” ning ei postita, saada, avalda, laadi üles ega edasta teenuste kaudu mis tahes panust ega postita mis tahes panust, mis on ebaseaduslik, ahistav, vihkav, kahjulik, laimav, obskuurne, kiusav, diskrimineeriv, kellegi või mõne rühma suhtes ähvardav, seksuaalselt eksponeeriv, vale, ebatäpne, petlik või eksitav;
 • to the extent permissible by applicable law, waive any and all moral rights to any such Submission and/or Contribution;
 • garanteerite, et sellised esitused ja/või panused on teie enda originaalteosed või teil on vajalikud õigused ja litsentsid selliste esituste ja/või panuste esitamiseks ning teil on täielik volitus anda meile ülaltoodud õigused seoses teie esituste ja/või panustega; ja
 • garanteerite ja kinnitate, et teie esitused ja/või panused ei kujuta endast konfidentsiaalset teavet.


Teie vastutate täielikult oma esitatud materjalide ja/või panuste eest ning nõustute selgelt hüvitama meile kõik kahjud, mida võime kannatada teie rikkumise tõttu (a) selle jaotise, (b) mis tahes kolmanda osapoole intellektuaalomandi õiguste või (c) kohaldatava õiguse osas.


Me võime teie sisu eemaldada või muuta: Kuigi meil pole kohustust jälgida ühtegi panust, on meil õigus igal ajal ilma etteteatamiseta eemaldada või muuta ükskõik milliseid panuseid, kui meie mõistliku arvamuse kohaselt peame selliseid panuseid kahjulikuks või rikkuvaks nende õiguslike tingimuste suhtes. Kui me eemaldame või muudame selliseid panuseid, võime ka teie konto peatada või keelata ja teid asutustele teatada.

3. KASUTAJA ESINDUSED


Kasutades teenuseid, kinnitate ja tagate, et: (1) teil on seaduslik võimekus ning te nõustute nende õiguslike tingimustega; (2) te ei ole oma asukohajurisdiktsioonis alaealine; (3) te ei kasuta teenuseid automatiseeritud ega mitteloomulike meetoditega, kasutades bot’e, skripte või muul moel; (4) te ei kasuta teenuseid ebaseaduslikul või volitamata otstarbel; ja (5) teie teenuste kasutamine ei riku ühtegi kehtivat seadust või määrust.


Kui esitate mistahes vale, ebatäpse, mittetäieliku või aegunud teabe, on meil õigus teie konto peatada või sulgeda ning keelduda teenuste kasutamise võimaldamisest (või selle osast) kõigiks praegusteks ja tulevasteks kordadeks.

4. TOOTED

Teeme kõik endast oleneva, et kuvada teenustes olevate toodete värve, funktsioone, spetsifikatsioone ja üksikasju võimalikult täpselt. Siiski ei taga me, et toodete värvid, funktsioonid, spetsifikatsioonid ja üksikasjad oleksid täpsed, täielikud, usaldusväärsed, ajakohased või vabad teistest vigadest, ja teie elektrooniline kuvamine ei pruugi täpselt kajastada toodete tegelikke värve ja üksikasju. Kõik tooted on saadavuse järgi ning me ei saa tagada, et kaubad on laos. Jätame endale õiguse mistahes põhjusel igal ajal tooteid lõpetada. Kõikide toodete hinnad võivad muutuda.

5. OSTUD JA MAKSED


Aktsepteerime järgmisi makseviise:


Nõustute esitama kõikide ostude kohta käiva info hetkeseisuga täieliku, täpse ja ajakohase teabe, sealhulgas e-posti aadressi, maksemeetodi ja maksekaardi aegumiskuupäeva ning vajadusel uuendama seda teavet viivitamatult. Müügimaks lisatakse ostude hinnale vastavalt meie poolt määratud nõuetele. Võime hindu igal ajal muuta. Kõik maksed peavad olema eurodes.


Nõustute tasuma kõikide ostude eest kehtivate hindade ja transporditasudega, ning volitate meid teie poolt tellimuse esitamisel valitud makseviisiga nõutavate summade esitamiseks. Jätame endale õiguse parandada hindade vigu või vigu, isegi kui oleme juba makset küsinud või saanud.


Jätame endale õiguse keelduda teenuse kaudu esitatud tellimusest. Võime oma ainuotsuse kohaselt piirata või tühistada ühe isiku, ühe majapidamise või ühe tellimuse ostetud koguseid. Need piirangud võivad hõlmata tellimusi, mis on esitatud sama kliendi konto, sama maksemeetodi ja / või sama arve- või saatmisaadressi all. Jätame endale õiguse piirata või keelata tellimusi, mis meie ainuotsuse kohaselt paistavad olevat edasimüüjate, jae- või hulgimüüjate esitatud tellimused.

6. TAGASTUSPOLIITIKA


Palun vaadake enne ostu sooritamist meie tagastuspoliitikat, mis on postitatud teenuste osutamisele.

7. KEELATUD TEGEVUSED

Te ei tohi juurde pääseda ega kasutada teenuseid muul eesmärgil kui teenuste kättesaadavaks tegemiseks, milleks me teenused kättesaadavaks teeme. Teenuseid ei tohi kasutada seoses ühegi kaubandusliku ettevõtmisega, välja arvatud need, mis on meie poolt spetsiifiliselt toetatud või heaks kiidetud.


Teenuste kasutajana nõustute te mitte:

 • Süstemaatiliselt koguda andmeid või muid sisu teenustest, et luua või koostada kogumikku, koostamist, andmebaasi või kataloogi ilma meie kirjaliku loata.
 • Petta, petta või eksitada meid ja teisi kasutajaid, eriti püüdes õppida tundlikku kontoteavet, näiteks kasutaja paroole.
 • Mööda minna, keelata või muul moel häirida teenuste turvafunktsioone, sealhulgas funktsioone, mis takistavad või piiravad mistahes sisu kasutamist või kopeerimist või kehtestavad piirangud teenuste ja/või selles sisalduva sisu kasutamisele.
 • Halvustada, määrida või kahjustada meie arvates meid ja/või teenuseid.
 • Kasutada mis tahes teenustest saadud teavet kellegi teise tülitamiseks, kuritarvitamiseks või kahjustamiseks..
 • Teostada meie toetusteenuste väärkasutamist või esitada valeväiteid väärkohtlemise või ebaeetilise käitumise kohta.
 • Kasutada teenuseid vastuolus kohaldatavate seaduste ja määrustega.
 • Osaleda teenustega mitteseotud raamimises või lingituses.
 • Üles laadida või edastada (või proovida üles laadida või edastada) viiruseid, trooja hobuseid või muud materjali, sealhulgas suurtähe kasutamist ja spämmimist (järjepidevat korduvat teksti postitamist), mis segavad mistahes poole katkematut teenuste kasutamist või muudavad, kahjustavad, häirivad, muudavad või segavad teenuste kasutamist, funktsioone, funktsioone, toimimist või hooldust.
 • Osaleda mistahes automatiseeritud süsteemi kasutamisel, näiteks kommentaaride või sõnumite saatmisel skriptide abil või kasutada mingeid andmekaevandamise, robotite või muude sarnaste andmete kogumise ja ekstraheerimise tööriistu.
 • Kustutada autoriõiguse või muu omandiõiguse märge mis tahes sisust.
 • Üritada teeselda teist kasutajat või isikut või kasutada mõne teise kasutaja kasutajanime.
 • Üles laadida või edastada (või proovida üles laadida või edastada) mis tahes materjali, mis toimib passiivse või aktiivse teabe kogumise või edastamise mehhanismina, sealhulgas ilma piiranguteta selged graafika vahetusvormingud (‘gifs’), 1×1 pikslid, veebipuugid, küpsised või muud sarnased seadmed (mida mõnikord nimetatakse ‘nuhkvara’ või ‘passiivseteks kogumismehhanismideks’ või ‘PCMS-ideks’).
 • Segada, häirida või tekitada teenuste või teenustega ühendatud võrkude või teenuste koormust.
 • Tülitada, tüüdata, hirmutada või ähvardada meie töötajaid või esindajaid, kes osutavad teile teenuste osa.
 • Üritada mööda minna teenuste meetmetest, mis on mõeldud teenustele juurdepääsu takistamiseks või piiramiseks, või mis tahes teenuse või teenuse osa ümberlülitamiseks.
 • Kopeerida või kohandada teenuste tarkvara, sealhulgas, kuid mitte ainult, Flash, PHP, HTML, JavaScript või muud koodi.
 • Välja arvatud juhul, kui seda lubab asjakohane seadus, dešifreerida, dekompileerida, desmonteerida või pöördprojekteerida mis tahes teenuse osa moodustavat tarkvara.
 • Välja arvatud standardse otsingumootori või Interneti-brauseri kasutamise tulemusena kasutada, käivitada, arendada või levitada mis tahes automatiseeritud süsteemi, sealhulgas piiranguteta igasugune ämblik, robot, petmine, kraapimine või offline-lugeja, mis kasutab teenuseid, või kasutada või käivitada mis tahes lubamatu skript või muu tarkvara.
 • Teenuste ostmiseks kasutada ostuagenti või ostuagenti.
 • Kasutada teenuseid osana võitlusest meiega või kasutada teenuseid ja / või sisu mis tahes tulutoova ettevõtmise või kaubandusliku ettevõtmise jaoks ilma loata.
 • Kasutada teenuseid meiega konkureerimiseks või kasutada teenuseid ja/või sisu mis tahes tulu teeniva ettevõtmise või kaubandusettevõtte osana.

8. KASUTAJAPÕHISED PANUSED

Teenus võib kutsuda teid vestlema, andma panuseid või osalema ajaveebides, sõnumitahvlites, veebifoorumites ja muudes funktsioonides ning võimaldada teil meile või teenustele esitada, edastada, postitada, kuvada, edastada, esitada, avaldada, levitada või edastada sisu ja materjale, sealhulgas kuid mitte ainult tekst, kirjutised, video, heli, fotod, graafika, kommentaarid, ettepanekud või isikuandmed või muud materjalid (kollektiivselt “Panused”). Panuseid võivad näha ka teiste teenuste kasutajad ja kolmandate osapoolte veebisaidid. Seetõttu võidakse teie edastatud panuseid käsitleda mittekonfidentsiaalsetena ja mitteomandlikena. Kui loote või teete kättesaadavaks mingeid panuseid, siis esindate ja tagate sellega, et:

 • Panuste loomine, levitamine, edastamine, avalik esitamine või esitamine ja panuste allalaadimine või kopeerimine ei riku ega riku mingil moel kolmanda osapoole omandiõigusi, sealhulgas kuid mitte ainult autoriõigusi, patente, kaubamärke, kaubanduslikke saladusi või moraalseid õigusi.
 • Te olete panuste looja ja omanik või omate vajalikke litsentse, õigusi, nõusolekuid, vabastusi ja lubasid, et kasutada ja volitada meid, teenuseid ja muid teenuste kasutajaid teie panuste kasutamiseks teenuste poolt ette nähtud viisil ja nende õiguslike tingimuste kohaselt.
 • Teil on iga teie panustes tuvastatava isiku kirjalik nõusolek, vabastus ja / või luba, et kasutada iga sellise tuvastatava isiku nime või sarnasust, et võimaldada teie panuste kaasamist ja kasutamist teenuste poolt ette nähtud viisil ja nende õiguslike tingimuste kohaselt.
 • Teie panused ei ole valed, ebatäpsed ega eksitavad.
 • Teie panused ei ole soovimatu või volitamata reklaam, reklaammaterjalid, püramiidskeemid, kettkirjad, rämpspost, masspostitused või muud taotlusvormid.
 • Teie panused pole obskuursed, libedad, lodevad, vägivaldsed, ahistavad, laimavad, solvavad või muul viisil vastuvõetamatud (nagu meie poolt määratletud).
 • Sinu panused ei naeruväärista, naeruvust ei tee, halvusta, ähvarda ega kuritarvita kedagi.
 • Sinu panuseid ei kasutata kellegi ahistamiseks või ähvardamiseks (õiguslikus tähenduses) ega teatud inimese või inimeste rühma vastu suunatud vägivalla propageerimiseks.
 • Sinu panused ei riku ühtegi kehtivat seadust, määrust või reeglit.
 • Sinu panused ei riku kolmanda osapoole privaatsus- ega avalikkuse õigusi.
 • Sinu panused ei riku ühtegi lasteporno kohta kehtivat seadust ega ühtegi muud seadust, mis on mõeldud alaealiste tervise või heaolu kaitseks.
 • Sinu panused ei sisalda ühtegi solvavat kommentaari, mis on seotud rassi, rahvusliku päritolu, soo, seksuaalse eelistuse või füüsilise puudega.
 • Sinu panused ei riku muul viisil ühtegi käesolevate õigustingimuste sätet ega ühtegi kehtivat seadust või määrust.

Kõik Services’i kasutamine eespool loetletud sätete rikkumise korral rikub käesolevaid õigustingimusi ja võib kaasa tuua muu hulgas teie õiguste Services’i kasutamisel lõpetamise või peatamise.

9. PANUSE LITSENTS

Postitades oma Panuseid Teenuse mis tahes osasse, annate automaatselt meile piiranguteta, piiramatuid, tagasivõetamatuid, püsivaid, mittetulunduslikke, ülekantavaid, tasuta, täielikult tasutud, maailmas laialdaselt kasutatavaid õigusi ja litsentsi teie esitatud Panuste (sealhulgas, ilma piiranguteta, teie pildi ja hääle) majutamiseks, kasutamiseks, kopeerimiseks, reprodutseerimiseks, avalikustamiseks, müümiseks, taas müümiseks, avaldamiseks, edastamiseks, arhiveerimiseks, salvestamiseks, puhvriks panemiseks, avalikult esitamiseks, avalikult näitamiseks, uuesti vormindamiseks, tõlkimiseks, tsitaadiks võtmiseks (täielikult või osaliselt) ja selliste Panuste (sealhulgas, ilma piiranguteta, teie nime ja ettevõtte nime) levitamiseks mis tahes eesmärgil, kaubanduslikul, reklaamimisel või muul moel ning valmistada ette tuletatud töid või lisada selliseid Panuseid teistesse töödesse ning anda sellistele õigustele alam-litsentsid. Kasutamine ja levitamine võib toimuda igas meediumivormingus ja igas meediakanalis.


See litsents kehtib igas vormis, meedias või tehnoloogias, mis on praegu teada või hiljem välja töötatud, ning sisaldab teie nime, ettevõtte nime ja frantsiisinime kasutamist vastavalt vajadusele ning kõiki kaubamärke, teenindusmärke, kaubanimi, logosid ja isiklikke ja ärilisi pilte, mida te esitate. Te loobute kõigist oma Panuste moraalsetest õigustest ning kinnitate, et moraalseid õigusi teie Panuste suhtes pole muul viisil esitatud.


Me ei väida mingit omandiõigust sinu panuste üle. Sina säilitad täieliku omandiõiguse kõikidele oma panustele ja kõigile nendega seotud intellektuaalomandi või muude omandiõiguste suhtes. Me ei ole vastutavad sinu panustes esitatud avalduste või esinduste eest mis tahes teenuste piirkonnas. Sa oled ainuisikuliselt vastutav oma panuste eest teenustele ja sa nõustud väljenduslikult meid kõigist vastutusest vabastama ja hoiduma igasugusest õiguslikust tegevusest meie vastu seoses sinu panustega.


Meil on õigus meie ainu- ja absoluutse otsustusõiguse alusel (1) redigeerida, tsenseerida või muul moel muuta mis tahes panuseid; (2) ümberkategoriseerida mis tahes panuseid, et neid teenuste jaoks sobivamasse kohta paigutada; ja (3) eelkontrollida või igal ajal ja igal põhjusel ilma etteteatamiseta mis tahes panuseid ettevaatlikult kustutada. Meil pole kohustust jälgida sinu panuseid.

10. ÜLEVAADETE JUHISED


Võime pakkuda teile teenuste osas piirkondi, kus saate jätta ülevaateid või hinnanguid. Ülevaadet postitades peate järgima järgmisi kriteeriume: (1) teil peaks olema isiklik kogemus ülevaatuse all oleva isiku/ettevõttega; (2) teie ülevaated ei tohiks sisaldada solvavat ropendamist ega väärkohtlevat, rassistlikku, solvavat ega vihakõnet; (3) teie ülevaated ei tohiks sisaldada diskrimineerivaid viiteid religiooni, rassi, soo, rahvusliku päritolu, vanuse, abielustaadi, seksuaalse sättumuse ega puude alusel; (4) teie ülevaated ei tohiks sisaldada viiteid ebaseaduslikule tegevusele; (5) negatiivseid ülevaateid postitades ei tohi olla seotud konkurentidega; (6) te ei tohiks teha järeldusi käitumise seaduslikkuse kohta; (7) te ei tohi postitada vale- või eksitavaid avaldusi; ja (8) te ei tohi korraldada kampaaniat, mis julgustaks teisi ülevaateid postitama, olgu need positiivsed või negatiivsed.

Võime oma ainuotsusega ülevaateid vastu võtta, tagasi lükata või eemaldada. Meil ei ole üldse kohustust ülevaateid vaadata ega neid kustutada, isegi kui keegi peab ülevaateid vastuvõetamatuks või ebatäpseteks. Ülevaatused ei ole meie poolt heaks kiidetud ega esinda tingimata meie arvamusi ega meie üksuste või partnerite seisukohti. Me ei võta endale vastutust ühegi ülevaatuse ega ühegi nõude, vastutuse või kahju eest, mis on tekkinud ülevaatuse tulemusel. Ülevaate postitamisel annate meile püsiva, mitteeksklusiivse, maailma ulatuses, tasuta, täielikult makstud, omistatava ja edasi litsentseeritava õiguse ja loa taasesitada, muuta, tõlkida, edastada mis tahes viisil, kuvada, esitada ning/või levitada kõiki ülevaatusega seotud sisu.

11. KOLMANDATE OSAPOOLTE VEEBISAIDID JA SISU

Teenused võivad sisaldada linke teistele veebisaitidele (‘Kolmandate osapoolte veebisaidid’) ja ka artikleid, fotosid, tekste, graafikuid, pilte, kujundusi, muusikat, heli, videoid, informatsiooni, rakendusi, tarkvara ja muid sisu või esemeid, mis kuuluvad või pärinevad kolmandatelt osapooltelt (‘Kolmandate osapoolte sisu’). Selliseid Kolmandate osapoolte veebisaite ja Kolmandate osapoolte sisu ei uurita, ei jälgita ega kontrollita täpsuse, sobivuse või terviklikkuse osas meie poolt ning me ei vastuta teenuste kaudu juurdepääsetavate Kolmandate osapoolte veebisaitide ega Kolmandate osapoolte sisu postitamise, saadaval olemise või paigaldamise eest, sealhulgas Kolmandate osapoolte veebisaitide sisu, täpsuse, solvavuse, arvamuste, usaldusväärsuse, privaatsuse tavade ega muude poliitikate eest. Kolmandate osapoolte veebisaitide kaasamine, nendega linkimine või Kolmandate osapoolte sisu kasutamise või paigaldamise lubamine ei tähenda meie heakskiitu ega toetust nendele. Kui otsustate lahkuda teenustest ja minna kolmandate osapoolte veebisaitidele või kasutada või paigaldada Kolmandate osapoolte sisu, teete seda omal vastutusel ja peaksite teadma, et need õiguslikud tingimused enam ei kehti. Peaksite läbi vaatama asjakohased tingimused ja poliitikad, sealhulgas privaatsus- ja andmete kogumise tavad, mis on seotud mistahes veebisaidiga, millelt teenustest lahkute, või mis on seotud mistahes rakendusega, mida teenuste kaudu kasutate või paigaldate. Mis tahes kolmandate osapoolte veebisaitide kaudu tehtud ostud tehakse teiste veebisaitide ja teiste ettevõtete kaudu ning me ei vastuta selliste ostude eest üldse, sest need on teie ja vastava kolmanda osapoole vahel eksklusiivselt. Te nõustute ja tunnistate, et me ei toeta kolmandate osapoolte veebisaitidel pakutavaid tooteid või teenuseid ning te vabastate meid vastutusest mistahes kahju eest, mis on põhjustatud selliste toodete või teenuste ostmisest. Lisaks vabastate meid vastutusest mis tahes kahju või kaotuse suhtes, mida te kannatate või mida teile tekitatakse seoses mis tahes kolmanda osapoole sisuga või mis tahes kolmanda osapoole veebisaidi kontaktiga.

12. TEENUSE HALDAMINE


Jätame endale õiguse, kuid mitte kohustuse, (1) jälgida teenust nende õiguslike tingimuste rikkumiste suhtes; (2) võtta vastavat õiguslikku meetmeid ükskõik kelle vastu, kes meie ainuotsustamise kohaselt rikub seadust või neid õiguslikke tingimusi, sealhulgas teatades sellisest kasutajast õiguskaitseasutustele; (3) meie ainuotsustamise kohaselt ja ilma piiranguteta keelduda, piirata teie panuseid või nende osi, piirata nende kättesaadavust või keelata need (tehnoloogiliselt võimalikus ulatuses); (4) meie ainuotsustamise kohaselt ja ilma piirangute või vastutuseta teatada või keelata teenusest kõik failid ja sisu, mis on suuremahulised või koormavad meie süsteeme; ning (5) hallata teenuseid muul viisil, mis on kavandatud meie õiguste ja vara kaitsmiseks ning teenuste korrektse toimimise hõlbustamiseks.

13. PRIVAATSUSPOLIITIKA


Hoolime andmekaitsest ja privaatsusest. Palun vaadake üle meie privaatsuspoliitika: https://hempstop.eu/et/privaatsus-poliitika/ Teenuste kasutamisel nõustute meie privaatsuspoliitikaga, mis on nendesse õiguslikesse tingimustesse lisatud. Olge teadlik, et teenused on majutatud Eestis. Kui juurdate teenuseid maailma mis tahes muust piirkonnast, kus isikuandmete kogumist, kasutamist või avalikustamist reguleerivad seadused või muud nõuded erinevad Eesti kohaldatavatest seadustest, siis teenuste kasutamise jätkamisega edastate oma andmed Eestisse ning annate selgelt nõusoleku, et teie andmeid töödeldakse Eestis.

14. TINGIMUSED JA LÕPETAMINE

Need õigustingimused kehtivad täielikult seni, kuni te kasutate teenuseid. PIIRANGUTETA MUUDE ÕIGUSTINGIMUSTE SÄTTETE KOHAST, JÄTAME MEIE AINUPÄDEVUSES ENDALE ÕIGUSE JÄTATA IGA INIMENE JUURDEPÄÄS JA TEENUSTE KASUTAMINE (SEALHULGAS TEATUD AADRESSIDE BLOKEERIMINE) IGA PÕHJUSEGA VÕI ILMSELT PÕHJUSE PUUDUMISE TÕTTU, SEALHULGAS PIIRANGUTETA ESINDUSE, GARANTII VÕI LEPPETINGIMUSTE RIKKUMISE VÕI MIS TAHES KOHALDUVA SEADUSE VÕI REGULATSIOONI RIKKUMISE TÕTTU. ME VÕIME TEIE KASUTAMISE VÕI OSALEMISE TEENUSTES LÕPETADA VÕI IGA AJAL OMA AINUPÄDEVUSES AVALDADA TEIE POSTITATUD SISU VÕI INFORMATSIOONI KUSTUTAMISEST HOIATUSETA.


Kui me lõpetame teie konto mis tahes põhjusel, on teil keelatud registreerida ja luua uus konto enda, vale või laenatud nime või mis tahes kolmanda isiku nime all, isegi kui tegutsete kolmanda isiku nimel. Lisaks teie konto lõpetamisele jätame me endale õiguse võtta vastavad õiguslikud meetmed, sealhulgas piiranguteta tsiviil-, kriminaal- ja keelu meetmed.

15. MUUDATUSED JA KATKEMISED


Jätame endale õiguse igal ajal ja oma ainuotsuse põhjal muuta, kohandada või eemaldada Teenuste sisu teavitamata sellest ette. Siiski pole meil kohustust uuendada Teenuste kohta mingeid teavet. Samuti jätame endale õiguse igal ajal teavitamata muuta või katkestada kogu või osa Teenustest. Me ei vastuta teie ega ühegi kolmanda osapoole ees Teenuste muutmise, hinnakujunduse muutmise, peatamise või katkestamise eest.
Me ei saa garanteerida, et Teenused on alati saadaval. Me võime kogeda riistvara-, tarkvara- või muid probleeme või vajame Teenustega seotud hooldust, mis võib põhjustada katkestusi, viivitusi või vigu. Jätame endale õiguse igal ajal ja mis tahes põhjusel teavitamata muuta, kohandada, uuendada, peatada, katkestada või muul moel muuta Teenuseid. Olete nõus, et meil pole mingit vastutust mingeid kaotusi, kahjustusi või ebamugavusi teie võimetuse tõttu juurde pääseda või kasutada Teenuseid mis tahes katkestuse või Teenuste katkestamise ajal. Need õiguslikud tingimused ei kohusta meid mingil juhul Teenuseid säilitama ja toetama ega pakkuma sellega seotud parandusi, uuendusi või väljalaskeid.

16. KOHALDUV ÕIGUS


Need õiguslikud tingimused alluvad ja tõlgendatakse vastavalt Eesti seadustele ning ÜRO rahvusvaheliste kaupade müügilepingute konventsiooni kasutamine on selgesõnaliselt välistatud. Kui teie tavapärane elukoht on Euroopa Liidus ja olete tarbija, siis omate lisaks kohustuslikele seaduslikele sätetele oma elukohamaa kaitset. EYUI OÜ ja teie mõlemad nõustute esitama end Tartu kohtute mitteväljakuulutavale jurisdiktsioonile, mis tähendab, et võite esitada nõude oma tarbijakaitseõiguste edasilükkamiseks nende õiguslike tingimuste suhtes Eestis või selles Euroopa Liidu riigis, kus teil on elukoht.

17. VAIDLUSTE LAHENDAMINE


Mitteametlikud läbirääkimised
Et kiirendada lahendamist ja kontrollida kuludega seotud vaidlust, tüli või nõuet, mis on seotud nende õiguslike tingimustega (igaüks neist “Vaidlus” ja ühiselt “Vaidlused”), mille esitab kas teie või meie (üksikult “Pool” ja ühiselt “Pooled”), nõustuvad Pooled esmalt vähemalt kolmekümne (30) päeva jooksul läbirääkimisi pidama mis tahes Vaidluse osas (välja arvatud allpool eraldi ette nähtud Vaidlused) enne vahekohtumenetluse algatamist. Sellised mitteametlikud läbirääkimised algavad ühe Poole kirjaliku teate saamisest teiselt Poolelt.


Siduv vahekohtumenetlus
Iga osapoolte suhetest nende õiguslike tingimuste alusel tulenev vaidlus lahendatakse ühe vahekohtuniku poolt, kes valitakse vastavalt Euroopa Vahekohtu ja Sisekorra Arbitraaži sätetele, mis on Euroopa Arbitraažikeskuse osa ja mille istekoht on Strasbourg, ning mis on jõus ajal, mil esitatakse taotlus vahekohtumenetluse algatamiseks, ja mille selle klausli vastuvõtmine tähendab nõustumist. Vahekohtu asukoht on Tartus, Eestis. Menetluse keel on eesti keel. Kohaldatavad õigusnormid on Eesti õigusnormid.


Piirangud
Osapooled nõustuvad, et igasugune vahekohtumenetlus piirdub vaid osapoolte vahelise vaidlusega. Seaduse täielikus ulatuses lubatud ulatuses (a) ei liideta ühtegi vahekohtumenetlust muu menetlusega; (b) pole õigust ega volitusi lahendada ühtki vaidlust grupi hagimenetluse alusel ega kasutada grupi hagimenetluse protseduure; ja (c) pole õigust ega volitusi tuua ühtki vaidlust väidetava esindusvõime alusel avalikkuse või muude isikute nimel.


Erandid mitteformaalsetest läbirääkimistest ja vahekohtumenetlusest.
Osapooled nõustuvad, et järgmised vaidlused ei kuulu eespool mainitud sätete alla mitteformaalsete läbirääkimiste ja siduva vahekohtumenetluse kohta: (a) igasugused vaidlused, mis käsitlevad ühe osapoole intellektuaalomandi õiguste jõustamist, kaitsmist või nende kehtivust; (b) igasugused vaidlused, mis on seotud väidetega varguse, piraatluse, privaatsuse rikkumise või volitamata kasutamise kohta; ja (c) igasugune nõue keelava õiguskaitse saamiseks. Kui selle sätte leitakse olevat ebaseaduslik või täitmiskõlbmatu, siis ei vali ükski osapool vahekohtumenetlust mis tahes vaidluse osas, mis kuulub selle sätte osa alla, mis leiti olevat ebaseaduslik või täitmiskõlbmatu, ja selline vaidlus lahendatakse asjakohase kohtu pädevuses oleva kohtu poolt, mis on loetletud eespool jurisdiktsioonina, ning osapooled nõustuvad esitama end selle kohtu isikliku kohtualluvusse.

18. PARANDUSED


Teenuste kohta võib olla teavet, mis sisaldab trükivigu, ebatäpsusi või jätab mõne info välja, sealhulgas kirjeldusi, hindu, saadavust ja muud teavet. Jätame endale õiguse parandada mis tahes vigu, ebatäpsusi või puudusi ning muuta või uuendada teavet Teenustes igal ajal eelneva teavitamiseta.

19. LOOBUMINE


TEENUSED ON EDASTATUD “SELLISENA, NAGU ON” JA “SELLISELT, NAGU SAADAVAL” ALUSEL. TE NÕUSTUTE, ET TEIE TEENUSTE KASUTAMINE TOIMUB TEIE ENDI RISKIL. MÄÄRUSE PIIRIDES, LOOBUME KÕIGIST GARANTIIDEST, SELGEKS VÕI VARJATUD, SEOTUD TEENUSTEGA JA TEIE SELLE KASUTAMISEGA, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KÕIK KAUPLUSVÕIMALUSED, EESMÄRKIDELE VASTAVUS JA MITTE-RIKKUMISE KAUDU SELLEGA SEOTUD. EI VÄLJENDATA VÕI GARANTEERITA TEENUSTE SISU VÕI MIS TAHES VEEBISAITIDE VÕI MOBIILIRAKENDUSTE TÄPSETSUST VÕI TÄIELIKKUST, MIS ON TEENUSTEGA SEOTUD VÕI MILLE KAUDU NENDELE VIIDATAKSE, JA ME EI VASTUTA EGA VASTUTA ÜHEGI VIGA, VALESTI VÕI EBATÄPSE TEABE EEST, SAMUTI PUUDUTAVAD TEIE JUURDEPÄÄSU JA TEENUSTE KASUTAMISE TULEMUSENA TEKKINUD IGASUGUSED ISIKLIKUD VIGASTUSED VÕI VARALINE KAHJU, (3) MISTAHES AUTORISEERIMATA JUURDEPÄÄS VÕI KASUTAMINE MEIE TURVALISTES SERVERITES JA / VÕI KÕIK ISIKLIKUD TEAVE JA / VÕI FINANTSTEAVE SELLES HOITUD, (4) MISTAHES EDASTAMISE KATKEMINE VÕI LÕPETAMINE TEENUSTEST VÕI NENDELE, (5) MISTAHES VEADED, VIIRUSED, TROOJA HOBUSED VÕI SELLELE SAMAVÄÄRSED, MIS VÕIVAD KOLMANDA POOLA VÕI (6) MISTAHES VIGA VÕI PUUDUSED MIS TAHES SISUS JA MATERJALIDES VÕI KAO EEST, MIS ON PÕHJUSTATUD MISTAHES SISU POSTITAMISEST, EDASTAMISEST VÕI MIS TAHES MUUL VIISIL KÄTTESAADAVAKS TEENUSTE KAUDU. EI VÄLJENDATA, EI TOETATA, GARANTEERITA VÕI EELDATA VASTUTUST MIS TAHES TOOTE VÕI TEENUSE EEST, MIDA KOLMANDAD POOLED TEENUSTE KAUDU REKLAAMIVAD VÕI PAKUVAD, KÕIKIDE HYPERLINKIDEGA SEOTUD VAEBISAITIDEGA VÕI MIS TAHES REKLAAMIBANNERITEGA SEOTUD VAEBISAITIDEGA, JA ME EI OLE OSAKS EGA VASTUTA MIS

20. VASTUTUSE PIIRANGUD


MEIE JA MEIE DIREKTORID, TÖÖTAJAD JA AGENDID EI VASTUTA SULLE EGA KOLMANDATELE OSAPOOLTELE OTSESTE, KAUDSETE, JÄRELEVALMIVATE, NÄIDIS-, JUHUSLIKE, ERILISTE VÕI KARISTUSLIKENA TEKITATUD KAHJUDE EEST, SEALHULGAS KASUMI KAOTUSE, TULU KAOTUSE, ANDMEKAOTUSE VÕI MUU KAHJU EEST, MIS ON TEKKINUD SULLE TEENUSTE KASUTAMISE TULEMUSENA, ISEGI KUI OLEME TEID TEAVITANUD SELLEKOHASTE KAHJUDE VÕIMALUSEST. HOOLESTIMATA SIINSEST VASTUPIDAVAST, OLEME SINULE MIS TAHES PÕHJUSEL TEKITATUD KAHJUDE EEST VASTUTAVAD PIIRATUD SUMMAGA, MIS ON SINU POOLT MEILE MAKSTUD. MÕNED AMEERIKA ÜHENDRIIKIDE OSAVALITSUSTE SEADUSED JA RAHVUSVAHELINE ÕIGUS EI LUBA KAASATA KAUPADE KAUDSEID GARANTIIEESMÄRKE VÕI VÄLJA JÄTMA VÕI PIIRATA TEATUD KAHJUDE EEST VASTUTUST. KUI NEED SEADUSED SULLE KEHTIVAD, EI PRUUGI MÕNED VÕI KÕIK ÜLALTOODUD VASTUTUSE PIIRANGUD SULLE KEHTIDA JA SUL VÕIB OLLA LISAAVALDUSI.

21. KAHJUHÜVITISUS


Nõustute kaitsma, hüvitama ja vabastama meid, sealhulgas meie tütarettevõtted, sidusettevõtted ja kõik meie vastavad ametnikud, esindajad, partnerid ja töötajad, mis tahes kahju, kahjutasu, vastutuse, nõude või nõude esitamise eest, sealhulgas mõistlikud advokaaditasud ja kulud, mis on tekkinud mis tahes kolmanda isiku poolt tingituna või seoses: (1) Teie panuste kasutamisega; (2) teenuste kasutamine; (3) nende õiguslike tingimuste rikkumine; (4) Teie poolt antud esinduste ja tagatiste rikkumine; (5) teiste isikute õiguste rikkumine, sealhulgas intellektuaalomandi õigused; või (6) iga muu kahjuliku teo eest mistahes teise teenuste kasutaja suhtes, kellega olete teenuste kaudu ühenduse loonud. Võtame endale õiguse, kuid mitte kohustuse võtta selliste nõuete eksklusiivne kaitse ja kontroll oma kulul ning nõustute oma kulul koostööd tegema meie kaitseks selliste nõuete eest. Teeme mõistlikke jõupingutusi, et teavitada Teid sellisest nõudest, hagist või menetlusest, mille suhtes kehtib see hüvitis, kui sellest teadlikuks saame.

22. KASUTAJAANDMED


Me säilitame teatud andmeid, mida te edastate teenustele teenuste tõhususe haldamise eesmärgil, samuti andmeid, mis on seotud teie teenuste kasutamisega. Kuigi me teostame regulaarseid andmete varukoopiate koostamisi, vastutate te ainuisikuliselt kõigi andmete eest, mida te edastate või mis on seotud teenuste kasutamisega. Nõustute, et me ei vastuta teile mistahes selliste andmete kaotuse või kahjustumise eest ning loobute mistahes nõudest meie vastu, mis tuleneb mistahes sellise andmete kaotusest või kahjustumisest.

23. ELEKTROONILISED KOMMUNIKATSIOONID, TEHINGUD JA ALLKIRJAD


Teenusel käimine, meile e-kirjade saatmine ja veebivormide täitmine moodustavad elektroonilised kommunikatsioonid. Te annate nõusoleku elektrooniliste kommunikatsioonide vastuvõtmiseks ja nõustute sellega, et kõik elektrooniliselt edastatud kokkulepped, teatised, avalikustused ja muud teated, mille me teile edastame elektrooniliselt, e-posti teel ja teenuste kaudu, rahuldavad kõiki õiguslikke nõudeid, mis nõuavad kirjalikku vormi. TE ANNATE SELLEKOHASELT NÕUSOLEKU ELEKTROONILISTE ALLKIRJADE, LEPINGUTE, TELLIMUSTE JA MUUDE DOKUMENTIDE KASUTAMISEKS, SAMUTI TEATE EDASTAMISEKS, POLIITIKADEKS JA TEHINGUTE DOKUMENTIDE ELEKTROONILISEKS KÄTTEANDMISEKS, MILLE INITSIEERISIME VÕI LÕPETASIME MEIE VÕI TEENUSTE KAUDU. Te loobute siinkohal igasugustest õigustest ja nõuetest seoses originaalallkirjade või mittesähvitatavate dokumentide säilitamise või edastamisega, või mis tahes muu seaduse, regulatsiooni, reegli, määruse või muu õigusakti alusel, mis nõuab mittesähvatavate dokumentide säilitamist, allkirju või makseid või laenude väljastamist muul viisil kui elektroonilisel teel.

24. MUU


Need õigustingimused ja mis tahes poliitikad või töösätted, mille me postitame Teenustele või Teenuste suhtes, moodustavad tervikliku kokkuleppe ja arusaama teie ja meie vahel. Meie õiguste või tingimuste rikkumise mittetegemine või mittetäitmine ei toimi sellise õiguse või tingimuse loobumisena. Need õigustingimused kehtivad seadusega lubatud maksimaalses ulatuses. Me võime igal ajal anda kõik oma õigused ja kohustused üle teistele isikutele. Me ei vastuta ega kanna vastutust mingeid kaotusi, kahjusid, viivitusi või tegutsemata jätmisi, mis on põhjustatud meie mõistliku kontrolli alt väljaspool olevatest põhjustest. Kui mõni õigustingimuste osa või sätte osa on ebaseaduslik, kehtetu või täitmiskõlbmatu, siis see osa või sätte osa loetakse nendest õigustingimustest lahutatud ja see ei mõjuta järelejäänud sätete kehtivust ja täitmiskõlblikkust. Nende õigustingimuste või Teenuste kasutamise tulemusena ei looda meie ja teie vahel mingit ühisettevõtlust, partnerlust, töösuhet ega agentuuri suhet. Te nõustute, et neid õigustingimusi ei tõlgendata meie kahjuks selle pärast, et me need koostasime. Te loobute siinmitte kõigist kaitsmistest, mis võivad teil olla nende õigustingimuste elektroonilise vormi ja poolte allkirjastamise puudumise tõttu.

25. KONTAKTEERU MEIEGA


Et lahendada kaebusi teenuste kohta või saada täiendavat teavet teenuste kasutamise kohta, võtke meiega ühendust aadressil:


EYUI OÜ
Võru 10
Tartu, Tartumaa 51010
Estonia
contact@hempstop.eu