Privaatsus Poliitika

Privaatsus poliitika

Viimati uuendatud 24. veebruar 2023

See privaatsusteatis EYUI OÜ (tegemisnimetusega HempStop) (‘HempStop‘, ‘meie’, ‘meist’ või ‘meie oma’) kohta kirjeldab, kuidas ja miks me võime koguda, salvestada, kasutada ja/või jagada (‘töödelda’) teie teavet, kui kasutate meie teenuseid (‘Teenused‘), näiteks kui:

 • Külastate meie veebisaiti aadressil hempstop.eu või mis tahes meie veebisaiti, mis viitab sellele privaatsusteatisle
 • Suhtlete meiega muul viisil seotud viisil, sealhulgas müügi, turunduse või sündmustega seotud viisil

Küsimused või mured? Selle privaatsusteate lugemine aitab teil mõista teie privaatsuse õigusi ja valikuid. Kui te ei nõustu meie poliitika ja praktikatega, ärge kasutage meie Teenuseid. Kui teil on endiselt küsimusi või muresid, võtke meiega ühendust aadressil contact@hempstop.eu

PÕHIPUNKTIDE KOKKUVÕTE

See kokkuvõte sisaldab olulisi punkte meie privaatsusteatest, kuid lisateavet iga punkti kohta saate klõpsates vastava punkti järel olevat linki või kasutades meie sisukorda leidmaks otsitavat osa. Samuti võite klõpsata siin, et minna otse meie sisukorra lehele.

Millist isiklikku teavet me töötleme? Kui külastate, kasutate või navigeerite meie teenuseid, siis võime töödelda isiklikku teavet, sõltuvalt sellest, kuidas te HempStopiga ja teenustega suhtlete, milliseid valikuid teete ja milliseid tooteid ja funktsioone kasutate. Lisateabe saamiseks klõpsake siin.

Kas me töötleme tundlikku isiklikku teavet? Me ei töötle tundlikku isiklikku teavet.

Kas me saame teavet kolmandatelt osapooltelt? Me ei saa teavet kolmandatelt osapooltelt.

Kuidas me teie teavet töötleme? Töötleme teie teavet teenuste pakkumiseks, parandamiseks ja haldamiseks, teiega suhtlemiseks, turvalisuse ja pettuste ennetamiseks ning seadusandluse järgimiseks. Samuti võime teie teavet töödelda muudel eesmärkidel teie nõusolekul. Töötleme teie teavet ainult siis, kui meil on selleks kehtiv õiguslik alus. Lisateabe saamiseks klõpsake siin.

Millistel situatsioonidel ja millistele kolmandatele osapooltele me isikliku teabe edastame? Võime jagada teavet konkreetsetes situatsioonides ja kindlate kolmandate osapoolte kategooriatega. Lisateabe saamiseks klõpsake siin.

Kuidas tagame teie teabe turvalisuse? Meil on paigas organisatsioonilised ja tehnilised protsessid ning protseduurid teie isikliku teabe kaitseks. Siiski ei saa interneti kaudu ega teabehoiutehnoloogia abil tehtud elektrooniline edastus olla 100% turvaline. Seega ei saa me lubada ega tagada, et häkkerid, küberröövlid või muud volitamata kolmandad osapooled ei suuda meie turvalisust murda ja teie teavet ebaseaduslikult koguda, juurde pääseda, varastada ega muuta. Lisateabe saamiseks klõpsake siin.

Millised on teie õigused? Sõltuvalt teie asukohast geograafiliselt võib asjakohane privaatsusseadus tähendada, et teil on teie isikliku teabe suhtes teatud õigused. Lisateabe saamiseks klõpsake siin.

Kuidas saate oma õigusi teostada? Kõige lihtsam viis oma õiguste teostamiseks on täita meie isikuandmete taotlusvorm, mis on saadaval siin: hempstop.eu/contact või võtke meiega ühendust. Anname igale taotlusele vastava arvamuse ja tegutseme vastavalt asjakohastele andmekaitse seadustele.

Kas soovite rohkem teada saada, mida HempStop teie kogutud teabega teeb? Klõpsake siin, et vaadata täielikku teadet.

SISUKORD

 1. MILLIST INFORMATSIOONI KOGUME?
 2. KUIDAS TÖÖTLEME TEIE INFORMATSIOONI?
 3. MILLISTE ÕIGUSLIKE ALUSTE ALUSEL ME TEIE INFORMATSIOONI TÖÖTLEME?
 4. MILLAL JA KELLEGA JAGAME TEIE ISIKLIKKE ANDMEID?
 5. KUI KAUA ME TEIE TEAVET SÄILITAME?
 6. KUIDAS ME TAGAME TEIE INFO TURVALISUSE?
 7. KAS ME KOGUME TEAVET ALAEALISTELT?
 8. MILLISED ON TEIE PRIVAATSUSÕIGUSED?
 9. DO-NOT-TRACK FUNKTSIOONIDE KONTROLLIMINE
 10. KAS CALIFORNIAS ELAVATEL INIMESTEL ON KONKREETSEID PRIVAATSUSÕIGUSI?
 11. KAS ME UUENDAME SEDA TEADET?
 12. KUIDAS SAATE MEIEGA SELLE TEATE KOHTA ÜHENDUST VÕTTA?
 13. KUIDAS SAATE KONTROLLIDA, AJAKOHASTADA VÕI KUSTUTADA MEIE KOGUTUD ANDMEID?

1. MIS INFORMATSIOONI KOGUME?

Isiklik teave, mida meile avaldate

Lühidalt öeldes: Kogume isiklikku teavet, mida te meile esitate.

Kogume isiklikku teavet, mida te vabatahtlikult meile esitate, kui väljendate huvi teabe saamiseks meie või meie toodete ja teenuste kohta, kui osalete teenuste tegevustes või kui võtate meiega muul viisil ühendust.

Teie poolt esitatud isiklik teave. Kogutav isiklik teave sõltub teie suhtlemisest meiega ja teenustega, tehtud valikutest ning kasutatud toodetest ja funktsioonidest. Kogutav isiklik teave võib hõlmata järgmist:

 • nimi;
 • pangakonto number;
 • kauba kohaletoimetamise aadress;
 • e-posti aadress;
 • telefoni number;

Tundlik teave. Me ei töötle tundlikku teavet.

Kogu isiklik teave, mille te meile esitate, peab olema tõene, täielik ja täpne ning peate meid teavitama sellise isikliku teabe muudatustest.

Informatsioon, mida kogutakse automaatselt

Lühidalt öeldes: mõnda teavet, näiteks teie internetiprotokolli (IP) aadressi ja/või brauseri ja seadme omadusi, kogutakse automaatselt, kui külastate meie teenuseid.

Me kogume automaatselt teatud teavet, kui külastate, kasutate või navigeerite teenustes. See teave ei paljasta teie täpset identiteeti (nagu teie nimi või kontaktteave), kuid võib sisaldada seadme- ja kasutusteavet, näiteks teie IP-aadressi, brauseri ja seadme omadusi, operatsioonisüsteemi, keele-eelistusi, viitavaid URL-e, seadme nime, riigi asukohta, teavet selle kohta, kuidas ja millal meie teenuseid kasutate, ning muud tehnilist teavet. See teave on peamiselt vajalik meie teenuste turvalisuse ja toimimise tagamiseks ning meie sisemiste analüütika- ja aruandlusotstarbeks.

Informatsioon mida kogume:

Log and Usage Data. Logi- ja kasutusandmed on teenusega seotud diagnostika-, kasutus- ja jõudlusandmed, mida meie serverid automaatselt koguvad, kui te meie teenustele juurde pääsete või neid kasutate, ja mida me logifailidesse salvestame. Sõltuvalt teie interaktsioonist meiega võib see logiandmete hulka kuuluda teie IP-aadress, seadme teave, brauseri tüüp ja sätted ning teave teie tegevuse kohta teenustes (näiteks teie kasutamisega seotud kuupäevad/kellaajad, vaadatud lehed ja failid, otsingud ning muud toimingud, mida teete, nagu milliseid funktsioone te kasutate), seadme sündmuste teave (näiteks süsteemi tegevus, vigade aruanded (mida mõnikord nimetatakse kokkuvarisemisjäätmeteks) ja riistvaraseaded).

Seadme andmed. Kogume seadme andmeid, näiteks teie arvuti, telefoni, tahvelarvuti või muu seadme kohta teavet, mida kasutate teenustele juurdepääsemiseks. Sõltuvalt kasutatavast seadmest võib see seadme teave sisaldada teavet teie IP-aadressi (või puhverserveri), seadme ja rakenduse identifitseerimisnumbrite, asukoha, brauseri tüübi, riistvara mudeli, Interneti-teenuse pakkujate ja/või mobiilsideoperaatorite, operatsioonisüsteemi ja süsteemi konfiguratsiooni teabe kohta.

Asukohateave. Kogume asukohateavet, näiteks teavet seadme asukoha kohta, mis võib olla täpne või ebatäpne. Kogutava teabe hulk sõltub seadmest ja selle seadete tüübist, mida kasutate meie teenustele juurdepääsemiseks. Näiteks võime kasutada GPS-i ja muid tehnoloogiaid, et koguda geograafilist asukohateavet, mis näitab meile teie praegust asukohta (IP-aadressi põhjal). Saate keelduda meie selle teabe kogumisest, keeldudes juurdepääsu andmisest teabele või keelates oma seadme asukohaseaded. Kuid kui otsustate keelduda, võib teil olla teatud teenuste aspektide kasutamine piiratud.

2. KUIDAS TÖÖTLEME TEIE INFORMATSIOONI?

Lühidalt: Me töötleme teie informatsiooni selleks, et pakkuda, parandada ja hallata meie teenuseid, suhelda teiega, tagada turvalisus ja pettuste ennetamine ning järgida seadusi. Me võime töödelda teie informatsiooni ka muudel eesmärkidel teie nõusolekul.

Me töötleme teie isiklikku informatsiooni erinevatel põhjustel, sõltuvalt sellest, kuidas te meie teenustega suhtlete, sealhulgas:

 • Teenuste pakkumine ja hõlbustamine. Me võime töödelda teie informatsiooni, et pakkuda teile soovitud teenust.
 • Kasutajate päringutele vastamine/Toetus kasutajatele. Me võime töödelda teie informatsiooni vastamaks teie päringutele ja lahendada mistahes võimalikud probleemid, mis teil võivad olla seoses soovitud teenusega.
 • Administraatoriinfo edastamine teile. Me võime töödelda teie informatsiooni, et saata teile üksikasju meie toodete ja teenuste, meie tingimuste ja poliitika muudatuste ning muu sarnase kohta..
 • Tellimuste täitmine ja haldamine. Me võime töödelda teie informatsiooni, et täita ja hallata teie teenuste kaudu tehtud tellimusi, makseid, tagastusi ja vahetusi.
 • Kasutajatevahelise kommunikatsiooni võimaldamine. Me võime töödelda teie informatsiooni, kui valite mõnda meie pakutavat võimalust, mis võimaldab suhelda teise kasutajaga.
 • Teile turundus- ja reklaamikommunikatsioonide saatmine. Me võime töödelda teie isiklikku informatsiooni meie turunduslikel eesmärkidel, kui see on kooskõlas teie turunduseelistustega. Meie turunduse-kirjadest võite igal ajal loobuda. Rohkem teavet leiate jaotisest “MILLISED ON TEIE PRIVAATSUSÕIGUSED?” allpool.
 • Teile sihitud reklaamide edastamine. Me võime töödelda teie informatsiooni, et luua ja kuvada teie huvide, asukoha ja muu põhjal isikupärastatud sisu ja reklaami.
 • Meie turundus- ja reklaamikampaaniate tõhususe määramine. Me võime töödelda teie informatsiooni, et paremini mõista, kuidas pakkuda teile kõige sobivamat turundus- ja reklaamikampaaniat.
 • Üksikisiku elutähtsa huvi säilitamine või kaitse. Võime töödelda teie teavet vajaduse korral üksikisiku olulise huvi päästmiseks või kaitseks, näiteks kahju ärahoidmiseks.

3. MILLISTE ÕIGUSLIKE ALUSTE ALUSEL ME TEIE INFORMATSIOONI TÖÖTLEME?

Lühidalt öeldes töötleme teie isikuandmeid ainult siis, kui usume, et see on vajalik ning meil on kehtiv õiguslik alus selle tegemiseks vastavalt kehtivale õigusele, näiteks teie nõusolekul, et järgida seadusi, et pakkuda teile teenuseid, täita meie lepingulisi kohustusi või kaitsta teie õigusi või täita meie õigustatud ärihuve.

Üldmäärus isikuandmete kaitse kohta (GDPR) ja Ühendkuningriigi GDPR nõuavad meilt, et selgitaksime välja kehtivad õiguslikud alused, millele toetudes me teie isikuandmeid töötleme. Seega võime oma isikuandmete töötlemisel tugineda järgmistele õiguslikele alustele:

 • Nõusolek. Töötleme teie teavet, kui olete andnud meile selleks nõusoleku. Näiteks me võime kasutada teie isikuandmeid teatud eesmärkidel, milleks olete andnud meile nõusoleku. Nõusoleku võite igal ajal tagasi võtta. Lisateabe saamiseks klõpsake siin.
 • Lepingu täitmiseks. Töötleme teie isikuandmeid, kui usume, et see on vajalik meie lepinguliste kohustuste täitmiseks teile, sealhulgas teenuste pakkumiseks või teie taotlusel enne lepingu sõlmimist teiega.
 • Õigustatud huvid. Töötleme teie teavet, kui usume, et see on mõistlikult vajalik meie õigustatud ärihuvide saavutamiseks ja need huvid ei kaalu üles teie huve ja põhiõigusi. Näiteks võime töödelda teie isikuandmeid osade kirjeldatud eesmärkide saavutamiseks, et:
  • saata kasutajatele teavet meie toodete ja teenuste eripakkumiste ja allahindluste kohta
  • arendada ja kuvada kasutajatele isikupärastatud ja asjakohast reklaamisisu
  • toetada meie turundustegevusi
 • Seaduslikud kohustused. Me võime töödelda teie teavet, kui usume, et see on vajalik meie seaduslike kohustuste täitmiseks, näiteks koostööks õiguskaitseorganite või reguleerivate asutustega, meie õiguste tõendamiseks või kaitseks või teie teabe avalikustamiseks tõendina vaidluses, milles me osaleme.
 • Olulised huvid. Me võime töödelda teie teavet, kui usume, et see on vajalik teie oluliste huvide või kolmanda osapoole oluliste huvide kaitseks, näiteks olukordades, mis hõlmavad potentsiaalseid ohustusi mõne isiku turvalisusele.

4. MILLAL JA KELLEGA JAGAME TEIE ISIKLIKKE ANDMEID?

Lühidalt öeldes: Me võime jagada teavet ainult nendes konkreetses olukordades, mis on selles jaotises kirjeldatud, ja/või järgnevate kolmandate osapooltega.

Müüjad, konsultandid ja muud kolmandate osapoolte teenusepakkujad. Me võime jagada teie andmeid kolmandate osapoolte teenusepakkujate, müüjate, töövõtjate või esindajatega (‘kolmandad osapooled‘), kes osutavad teenuseid meie jaoks või meie nimel ning vajavad selleks juurdepääsu sellistele andmetele. Meil on oma kolmandate osapooltega lepingud, mis on mõeldud teie isikuandmete kaitseks. See tähendab, et nad ei saa midagi teie isikuandmetega teha, kui me pole neid selleks juhendanud. Samuti ei jaga nad teie isikuandmeid ühegi teise organisatsiooniga peale meie. Samuti kohustuvad nad kaitsma nende halduses olevaid andmeid ja säilitama neid perioodi jooksul, mille me oleme määranud. Kolmandate osapoolte kategooriad, kellega me võime isikuandmeid jagada, on järgmised:

 • Veebisaidi majutusteenuse pakkujad
 • Andmeanalüüsi teenused

Me võime vajada ka teie isikuandmete jagamist järgmistes olukordades:

 • Ettevõtte üleviimine. Me võime jagada või üle kanda teie teavet seoses ettevõtte kõigi või osade vara müügi, finantseerimise või omandamisega teisele ettevõttele või selliste läbirääkimiste käigus.

5. KUI KAUA ME TEIE TEAVET SÄILITAME?

Lühidalt: Me säilitame teie teavet nii kaua, kui on vajalik käesolevas privaatsusteates kirjeldatud eesmärkide täitmiseks, välja arvatud juhul, kui seadus seda nõuab teisiti.

Me säilitame teie isikuandmeid ainult nii kaua, kui see on vajalik käesoleva privaatsusteates sätestatud eesmärkide täitmiseks, kui pikem säilitamisperiood pole nõutav ega lubatud seadusega (näiteks maksude, raamatupidamise või muude õiguslike nõuetega)..

Kui meil pole teie isikuandmete töötlemiseks põhjust, siis kustutame või anonümiseerime sellised andmed või kui see pole võimalik (näiteks kuna teie isikuandmed on varundusarhiivides), siis hoiame teie isikuandmeid turvaliselt alles ja isoleerime need edasisest töötlemisest kuni kustutamine on võimalik.

6. KUIDAS ME TAGAME TEIE INFO TURVALISUSE?

Lühidalt öeldes püüame kaitsta teie isikuandmeid organisatsiooniliste ja tehniliste turvameetmete süsteemi kaudu.

Oleme rakendanud sobivad ja mõistlikud tehnilised ja organisatsioonilised turvameetmed, mis on mõeldud isikuandmete töötlemise turvalisuse kaitsmiseks. Siiski ei saa meie turvameetmed ja jõupingutused teie teabe turvalisuse tagamiseks tagada 100% turvalisust elektroonilise internetiülekande või teabehoidmistehnoloogia osas. Seetõttu ei saa me lubada ega garanteerida, et häkkerid, küberrünnakud või muud volitamata kolmandad osapooled ei suuda meie turvalisust murda ja koguda, saada juurdepääsu, varastada või muuta teie teavet ebaõigesti. Kuigi me teeme oma parima, et kaitsta teie isikuandmeid, on isikuandmete edastamine meie teenustele ja nende edastamine teile omal vastutusel. Teil peaks olema juurdepääs teenustele ainult turvalises keskkonnas.

7. KAS ME KOGUME TEAVET ALAEALISTELT?

Lühidalt: Me ei kogu teadlikult andmeid alla 18-aastastelt lastelt ega turusta neile.

Me ei taotle teadlikult andmeid alla 18-aastastelt lastelt ega turusta neile. Teenuste kasutamisega kinnitate, et olete vähemalt 18-aastane või olete sellise alaealise vanem või eestkostja ja nõustute sellise alaealise teenuste kasutamisega. Kui saame teada, et vähemalt 18-aastastelt kasutajatelt on kogutud isiklikku teavet, deaktiveerime konto ja võtame mõistlikke meetmeid selle teabe kiireks kustutamiseks meie arvest. Kui saate teadlikuks mis tahes andmetest, mida oleme võib-olla kogunud alla 18-aastastelt lastelt, võtke meiega ühendust e-posti aadressil contact@hempstop.eu

8. MILLISED ON TEIE PRIVAATSUSÕIGUSED?

Lühidalt öeldes: Mõnes piirkonnas, nagu Euroopa Majanduspiirkond (EMP) ja Ühendkuningriik (UK), on teil õigused, mis võimaldavad teil suuremat juurdepääsu oma isiklikule teabele ja selle üle rohkem kontrolli saavutada. Te võite oma konto igal ajal üle vaadata, muuta või lõpetada.

Mõnes piirkonnas (nagu EMP ja UK) on teil vastavalt kohaldatavatele andmekaitse seadustele teatud õigused. Need võivad hõlmata õigust (i) taotleda juurdepääsu ja saada koopia oma isiklikust teabest, (ii) taotleda selle parandamist või kustutamist, (iii) piirata oma isikliku teabe töötlemist ning (iv) kui kohaldatav, andmete ülekantavust. Teatud asjaoludel võite ka vastuväite esitada oma isikliku teabe töötlemise suhtes. Sellise taotluse saate esitada, kasutades meiega ühenduse võtmiseks allpool esitatud kontaktandmeid jaotises “KUIDAS SAATE MEIEGA SELLEST TEATEST ÜHENDUST VÕTTA?”.

Me arvestame ja järgime kõiki asjakohaseid andmekaitse seadusi mis tahes taotluse suhtes.

Kui te asute EEA-s või Ühendkuningriigis ja arvate, et me töötleme teie isikuandmeid ebaseaduslikult, on teil õigus kaebuse esitamiseks oma kohalikule andmekaitse järelevalveasutusele. Nende kontaktandmed leiate siit: https://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Kui te asute Šveitsis, leiate andmekaitse asutuste kontaktandmed siit: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html.

Nõusoleku tagasivõtmine: Kui me töötleme teie isikuandmeid teie nõusoleku alusel, on teil õigus igal ajal oma nõusolek tagasi võtta. Seda saate teha, võttes meiega ühendust, kasutades allpool toodud jaotises “KUIDAS SAATE MEIEGA SELLE TEATE KOHTA ÜHENDUST VÕTTA?” esitatud kontaktandmeid.

Kuid olge teadlik, et see ei mõjuta töötlemise seaduslikkust enne selle tagasivõtmist ega mõjuta teie isikuandmete töötlemist, mis põhineb seaduslikel töötlemise alustel, mis ei ole nõusolek.

Loobumine turundus- ja reklaamteadetest: Te saate igal ajal loobuda meie turundus- ja reklaamteadetest, klikkides meie saadetud e-kirjadele lisatud loobumislingil või võttes meiega ühendust, kasutades allpool toodud jaotises “KUIDAS SAATE MEIEGA SELLE TEATE KOHTA ÜHENDUST VÕTTA?” esitatud kontaktandmeid. Seejärel eemaldatakse teie nimi turundusloenditest. Siiski võime teiega siiski suhelda – näiteks saata teile teenusega seotud sõnumeid, mis on vajalikud teie konto haldamiseks ja kasutamiseks, vastamaks teenuse taotlustele või muudel mitte turundusega seotud eesmärkidel.

Kui teil on küsimusi või kommentaare oma privaatsuse õiguste kohta, võite meiega ühendust võtta e-posti teel aadressil contact@hempstop.eu

9. DO-NOT-TRACK FUNKTSIOONIDE KONTROLLIMINE

Enamik veebibrausereid ning mõned mobiilseadmete operatsioonisüsteemid ja mobiilirakendused sisaldavad funktsiooni või seadet “Do-Not-Track” (DNT), mida saate aktiveerida, et edastada oma privaatsus-eelistusi ning teatada, et te ei soovi, et andmeid teie veebibrausimise tegevuste kohta jälgitakse ja kogutakse. Praeguseks pole ühtset tehnoloogiastandardit DNT-signaalide äratundmiseks ja rakendamiseks lõplikult vastu võetud. Seetõttu ei reageeri me praegu DNT-brauserisignaalidele ega mõnele muule mehhanismile, mis automaatselt teatab teie valikust veebis mitte jälgida. Kui tulevikus võetakse vastu veebikülastuste jälgimise standard, mida me peame järgima, teavitame teid sellest praktikast selle privaatsusteate uues versioonis.

10. KAS CALIFORNIAS ELAVATEL INIMESTEL ON KONKREETSEID PRIVAATSUSÕIGUSI?

Lühidalt öeldes: Jah, kui olete Californias elav resident, antakse teile spetsiifilised õigused seoses teie isikuandmetele juurdepääsu osas.

California tsiviilseadustiku paragrahv 1798.83, mida tuntakse ka kui „Shine The Light“ seadust, võimaldab meie kasutajatel, kes on Californias elavad residentid, nõuda ja saada meilt üks kord aastas ja tasuta teavet isikuandmete kategooriate kohta (kui üldse) ja mida me oleme eelmisel kalendriaastal kolmandatele osapooltele otseturunduse eesmärgil edastanud ning nende kolmandate osapoolte nimed ja aadressid, kellega me oleme isikuandmeid jaganud. Kui olete Californias elav resident ja soovite sellist taotlust esitada, palun saatke meile oma taotlus kirjalikult, kasutades allpool esitatud kontaktandmeid.

Kui olete alla 18-aastane, elate Californias ja teil on teenustega registreeritud konto, on teil õigus nõuda teenustelt eemaldamist soovimatutest andmetest, mida avalikult postitate teenustesse. Selliste andmete eemaldamiseks võtke meiega ühendust, kasutades allpool esitatud kontaktandmeid ning lisage oma konto jaoks kasutatav e-posti aadress ja avaldus, et te elate Californias. Me tagame, et andmed ei ole enam avalikult kuvatud teenustes, kuid pidage meeles, et andmeid ei pruugi täielikult eemaldada kõigist meie süsteemidest (nt varukoopiad jne).

11. KAS ME UUENDAME SEDA TEADET?

Lühidalt: Jah, me uuendame seda teadet vastavalt kohaldatavatele seadustele.

Võime seda privaatsusteadet aeg-ajalt uuendada. Uuendatud versioon tähistatakse “Uuendatud” kuupäevaga ning see jõustub kohe, kui see on kättesaadav. Kui teeme olulisi muudatusi selles privaatsusteates, teavitame teid kas silmatorkavalt muudatuste teatamisega või saadame teile otse teatise. Julgustame teid seda privaatsusteadet sageli läbi lugema, et olla teadlik sellest, kuidas kaitseme teie teavet.

12. KUIDAS SAATE MEIEGA SELLE TEATE KOHTA ÜHENDUST VÕTTA?

Kui teil on küsimusi või kommentaare selle teate kohta, võite meiega e-posti teel ühendust võtta aadressil contact@hempstop.eu

13. KUIDAS SAATE KONTROLLIDA, AJAKOHASTADA VÕI KUSTUTADA MEIE KOGUTUD ANDMEID?

Teie riigi kohaldatavate seaduste alusel võite paluda juurdepääsu oma isiklikele andmetele, mida me teilt kogume, muuta neid või kustutada. Taotluse esitamiseks oma isiklike andmete läbivaatamiseks, ajakohastamiseks või kustutamiseks külastage palun: hempstop.eu/contact